Evaluare corectă pentru siguranță financiară
Blog

Importanța Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate în procesul de evaluare

Postat de
Georgiana Săvulescu

În funcție de tipul proprietății, în procesul de evaluare documentele obligatorii necesare întocmirii raportului de evaluare sunt:

- documentul care atestă dreptul de proprietate asupra bunului evaluat;  

- extras de Carte Funciară recent;  

- documentația cadastrală vizată ANCPI;

- alte documente specifice în funcție de tipul proprietății evaluate (avize, autorizații etc). 

Astăzi  vom pune accentul pe documentația cadastrală, respectiv pe Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate. De ce? Ideea subiectului de astăzi a venit în urma discuției cu unul dintre clienții noștri care considera că lipsa acestui document nu este un ,,impediment’’ în procesul de evaluare și nici în procesul de tranzacționare. Dar vom detalia fiecare aspect în parte.  

Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate reprezintă schița unui teren, construit sau nu, realizată pe baza unor măsurători topografice întocmit de un  inginer  autorizat. Acesta cuprinde: schița terenului, punctele de coordonate, suprafața terenului, adresa bunului imobil, numele și adresa proprietarului. Cu alte cuvinte, acesta ne ajută să identificăm exact  proprietatea. În procesul de evaluare a orcărui tip de bun, evaluatorul trebuie să descrie și să analizeze terenul (liber sau de sub construcție), descrierere  care se realizează și cu ajutorul informațiilor intabulate în Planul de amplasament.  

Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate nu este singurul instrument de  identificare a proprietății, dar este cel mai sigur prin multitudinea de informații care îl alcătuiesc. Alte variante care pot înlocui acest document sunt: Extras de Plan Cadastral, adresă de la Primărie în care să fie menționată adresa exactă a imobilului, identificarea în programe specializate cu ajutorul numărului cadastral sau a coordonatelor Stereo 70 etc.

Importanța planului de amplasament este condiționată și de scopul evaluării. Dacă pentru Vânzare sau Impozitare identificarea se poate realiza și cu ajutorul celorlalte instrumente menționate mai sus, situația se schimbă complet când vorbim de Garantare bancară. Știm cu toții rigurozitatea instituțiilor bancare, acestea acordând o atenție sporită tuturor actelor aferente imobilului inclusiv planului de amplasament și delimitare. Acesta este un document obligatoriu în procesul de evaluare și care condiționează continuarea procesului în lipsa lui.  

Sunt foarte rare situațiile în care instituțiile bancare ne-au dat acordul pentru continuarea  procesului de evaluare fără acest document. Chiar și în cazul imobilelor achiziționate după 1 iulie 1999 (data la care a intrat în vigoare Legea Cadastrului şi a Cărţii Funciare) este necesară întocmirea/actualizarea documentației cadastrale.  

De aceea, dacă ești vânzător sau cumpărător, și îți dorești ca tranzacția să fie încheiată cu succes şi ferită de orice probleme, asigură-te că ai documentația completă. Iar în cazul în care nu cunoști lista documentelor necesare poți apela cu încredere la unul dintre specialiștii noștri sau poți accesa site-ul nostru unde se regăsește o secțiune dedicată documentelor necesare pe tipul de proprietate.

Vrei să citești mai multe articole?

Posibil să fii interesat de

Impozitare
Ce ar trebui să știe companiile despre impozitul pe clădiri
Citește mai mult
Blog
Cum măsurăm valoarea activelor?
Citește mai mult
Blog
Facilitați fiscale pentru capitaluri proprii pozitive!
Citește mai mult
Evaluare corectă pentru siguranță financiară