Solicită o ofertă

Completează formularul și te vom contacta în scurt timp
Te rugăm să citești cu atenție politica de confidențialitate FairValue.
Mesajul tău a fost trimis cu succes.
Completează toate câmpurile. Mesajul tău nu a fost trimis.
Evaluare corectă pentru siguranță financiară
Cine suntem?
FAIRVALUE CONSULTING S.R.L. (denumita in cele ce urmeaza „FAIRVALUE” sau „Operatorul”), acorda o importanta sporita datelor tale cu caracter personal, depunand in mod constant diligentele necesare pentru a se asigura ca prelucrarea de date efectuata respecta cerintele legale in acest domeniu. In acest scop am elaborat prezentul angajament prin care ne asumam sa respectam confidentialitatea datelor tale personale si prin intermediul caruia iti explicam ce categorii de date cu caracter personal prelucreaza FAIRVALUE, modul in care sunt utilizate respectivele date, precum si scopul in care acestea sunt supuse unor operatiuni de prelucrare.Prezenta Politica se raporteaza doar la datele personale pe care noi le prelucram prin intermediul website-ului nostru www.myfairvalue.ro (denumit in cele ce urmeaza „Site-ul” sau „Platforma”) in contextul in care interactionezi cu acesta prin completarea formularelor disponibile pe platfoma, prin crearea unui cont nou, inregistrarea unui review, plasarea unei comenzi, abonarea la newsletter, completarea formularului de contact sau in situatia in care doar navighezi pe acesta. Dorim sa te asiguram ca am luat toate masurile necesare pentru a asigura confidentialitatea datelor tale, acestea fiind prelucrate numai de personalul Operatorului care a fost in prealabil instruit cu privire la prelucrarea de date personale si autorizat in acest sens si care respecta angajamente ferme de confidentialitate.Pentru a ne cunoaste virtual, iti punem la dispozitie datele noastre de identificare.Operatorul care prelucreaza datele tale cu caracter personal in momentul in care navighezi pe sau interactionezi cu platforma online www.myfairvalue.ro este FAIRVALUE CONSULTING S.R.L., cu sediul social in Mun. Bucuresti, Sectorul 2, Str. Sfantul Spiridon nr. 7, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/3144/2005, avand CUI 17254259.Pentru orice intrebari/ nelamuriri cu privire la protectia datelor cu caracter personal sunteti invitati sa transmiteti o cerere la adresa postala indicata mai sus sau la adresa de corespondenta electronica office@fvalue.ro. Persoanele care transmit astfel de solicitari catre FAIRVALUE sunt rugate sa mentioneze in subiectul e-mailului/pe plicul de corespondenta informatii precum „protectia datelor”, „GDPR”, „date personale”, in acest mod existand garantia ca solicitarile vor fi tratate cu prioritate.In aceasta calitate, vei primi un raspuns in termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea documentului catre FAIRVALUE, o extindere a acestui termen putand opera numai in situatii exceptionale. In aceste cazuri, te asiguram de faptul ca veti fi informat in mod corespunzator cu privire la acest termen.
Definitii
Prin „date cu caracter personal” se intelege, in sensul legislatiei nationale si internationale in vigoare, orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

! In sensul prezentei politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare etc., astfel cum vor fi descrise in cele ce urmeaza.

Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

! In sensul acestei politici, prelucrarile de date se refera la acele prelucrari efectuate la momentul navigarii tale pe website-ul www.myfairvalue.ro sau interactiunii cu acesta prin completarea formularelor disponibile pe Platforma. 

Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

! Pentru claritate, in sensul prezentei Politici de Confidentialitate, Operatorul de date cu caracter personal este FAIRVALUE.

Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii.

! In sensul prezentei Politici, persoana vizata de prelucrarea datelor este utilizatorul de Internet care navigheaza pe site-ul www.myfairvalue.ro

Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

Partea terta” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism, altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.

Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

Lumio, previously called Foenix, was a social media analytics company that helped brands like Audi, David Jones and Red Balloon source legitimate influencers for social media campaigns.

Ce tipuri de date cu caracter personal prelucram?
Navigarea ta pe Site si interactiunea cu acesta implica prelucrarea a doua categorii de date cu caracter personal, si anume:

a. date personale pe care le dezvalui Operatorului in mod voluntar (ex. prin intermediul formularului de comanda sau de contact, respectiv in situatia  abonarii la newsletter), acestea fiind colectate in mod individual;

b. date pe care le furnizezi in mod involuntar, prin simpla navigare pe site-ul nostru.

In situatia in care se opteaza pentru facturarea pe persoana juridica, atragem atentia asupra faptului ca datele cerute si introduse in formularele de pe site in numele unei persoane juridice nu reprezinta date cu caracter personal (adresa de e-mail a societatii ca de exemplu denumire@office, numarul de telefon al societatii ca de exemplu numarul de fix etc.) in lumina prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR). 
In situatia in care sunt furnizate datele cu caracter personal ale reprezentantului societatii persoana fizica (nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail), acesta va fi considerat drept persoana vizata conform prevederilor GDPR si ii vor fi aplicabile toate masurile de protectie. 
Utilizatorul este informat corespunzator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand pune la dispozitia Operatorului datele sale prin intermediul formularelor de pe site, astfel FAIRVALUE indeplinindu-si obligatia legala de informare a utilizatorului.
FAIRVALUE colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, urmatoarele date cu caracter personal:

A. In cazul solicitarii unei oferte:
nume si prenume;
numar de telefon;
orice alte informatii puse la dispozitia Operatorului prin completarea rubricii ,,mesaj’’ sau telefonic;
adresa de e-mail, comunicata telefonic;
vocea, cu ocazia contactarii telefonice.

B. Pentru programarea unei intalniri:
nume si prenume;
numar de telefon; 
adresa de e-mail comunicata telefonic;
orice alte date pe care le pui telefonic la dispozitia Operatorului telefonic;
vocea (in contextul contactarii telefonice de catre Operator).

C. Pentru completarea formularului ,,AJUTOR’’:
nume si prenume;
numar de telefon;
orice alte informatii puse la dispozitia Operatorului prin completarea rubricii ,,mesaj’’ sau telefonic;
adresa de e-mail, comunicata telefonic;
vocea, cu ocazia contactarii telefonice.

D. Pentru completarea formularului de contact:
nume si prenume;
numar de telefon;
orice alte informatii puse la dispozitia Operatorului prin completarea rubricii ,,mesaj’’ sau telefonic;
adresa de e-mail, comunicata telefonic;
vocea, cu ocazia contactarii telefonice.

E. Pentru obtinerea de informatii suplimentare/ depunere de sesizari via e-mail au telefonic (asistenta clienti)
adresa de e-mail;
numar de telefon (in contextul in care contactati telefonic Operatorul);
orice alte date cu caracter personal pe care le pui la dispozitia Operatorului pentru solutionarea sesizarii/ oferirii de detalii suplimentare solicitate;
vocea (in contextul in care contactati telefonic Operatorul).

F. In contextul convorbirilor telefonice inbound/ outbound 
vocea;
numarul de telefon;
alte categorii de date personale pe care persoana vizata le pune la dispozitie in contextul convorbirilor telefonice si care se pot referi la:
   nume si prenume;
   adresa de e-mail;
   etc.

G. Pentru abonarea la newsletter
Abonarea la newsletter este conditionata de oferirea consimtamantului dumneavoastra in scopul primirii de mesaje comerciale si de marketing. In acest context, se vor prelucra, ca data cu caracter personal, numele, respectiv adresa dumneavoastra de e-mail.
Aceste date contribuie la prestarea serviciilor oferite de FairValue, dar si la comunicarea cu Operatorul  sau transmiterea de comunicari de marketing din partea acestuia, insa cu obtinerea in prealabil a acordului Utilizatorului. 
De asemenea, Operatorul prelucreaza si date de marketing si comunicare numai in baza consimtamantului prealabil al utilizatorilor, dar si date tehnice si actiuni de navigare prin intermediul fisierelor de tip cookie si tehnologiilor similare. Puteti accesa politica noastra de cookie-uri pe Site.
In situatia in care ne veti pune la dispozitie date personale care nu ne sunt necesare pentru scopurile mai jos descrise, respectiv pentru punerea la dispozite a serviciilor FairValue, pentru solutionarea reclamatiilor dumneavoastra sau pentru oferirea de informatii suplimentare, ne rezervam dreptul de a le elimina de indata din baza noastra de date.
Operatorul poate colecta involuntar si alte date personale care va apartin si anume: adresa IP, versiune browser, setare fus orar si locatie, sistem de operare, platforme de pe dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-urile etc. Aceste informatii nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice dupa caz, si nu vor fi facute publice altfel decat in conditiile inserate in prezenta Politica de Confidentialitate, completata cu Politica de Cookie-uri.
Operatorul isi rezerva dreptul de a va solicita informatii suplimentare, insotite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tiparite sau in orice alt mod considerat oportun pentru Operator, daca este cazul, in scopurile detaliate mai jos.

! Nota: FAIRVALUE a incheiat acorduri de prelucrare a datelor cu furnizorii sai de servicii (spre exemplu: IT/ administrare sistem online, servicii juridice, servicii procesare plati etc.), insa nu raspunde pentru prelucrarile efectuate de acesti furnizori in nume propriu, in situatia in care acestia ar prelucra datele in calitate de operatori independenti, persoana vizata fiind informata in mod corespunzator cu privire la prelucrarile ce presupun un transfer de date intre FAIRVALUE si orice societate care furnizeaza servicii catre Operator.

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi comunicate de FAIRVALUE, in vederea prelucrarii, unor persoane imputernicite cu prelucrarea acestora, inclusiv partenerilor contractuali, autoritatilor si institutiilor financiare, instantelor judecatoresti sau organismelor competente, la solicitarea acestora si in scopul furnizarii serviciilor oferite de Operator.
FAIRVALUE poate stoca datele dumneavoastra personale chiar si dupa inregistrarea unei cereri de stergere a acestor date, daca stocarea se face in unul din urmatoarele scopuri, prevazute de art. 13 din GDPR, respectiv:
a. executarea unui contract;
b. indeplinirea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care se aplica operatorului;
c. exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
d. protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate;
e. indeplinirea unei sarcini care serveste interesului public;
f. arhivare in interes public, cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice;
g. apararea intereselor legitime ale Operatorului sau ale unei parti terte, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil;
h. pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Lumio, previously called Foenix, was a social media analytics company that helped brands like Audi, David Jones and Red Balloon source legitimate influencers for social media campaigns.

In ce scop prelucram datele personale
FAIRVALUE prelucreaza datele tale cu caracter personal in urmatoarele scopuri si avand urmatoarele temeiuri legale:
a. prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in concret, in scopul asigurarii accesului persoanei vizate la produsele comercializate pe Platforma www.myfairvalue.ro si al incheierii vanzarii la distanta;
b. prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului persoanelor vizate (art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in cazul transmiterii de comunicari comerciale si de marketing;
c. prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), pentru recrutarea de personal competent, pentru rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la continutul site-ului www.myfairvalue.ro sau serviciile oferite de Operator, precum si pentru actiunile care implica interactiunea cu platforma online.

Datele tale personale vor fi prelucrate pentru ca FAIRVALUE sa:
a. imbunatateasca site-ul si serviciile furnizate prin intermediul acestuia;
b. determine utilitatea/popularitatea continutului web prezentat pe site;
c. trimita notificari tehnice, de asistenta sau administrative;
d. onoreze cererile si sa solutioneze sesizarile primite din partea utilizatorilor;
e. faciliteze accesul utilizatorului la serviciile oferite de FAIRVALUE;
f. comunice informatiile de interes pentru utilizatorii site-ului;
g. protejeze drepturile apartinand FAIRVALUE.
Durata prelucrarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul FAIRVALUE prin intermediul website-ului www.myfairvalue.ro sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor, in acord cu prevederile legale in materia arhivarii de date.

Whilst in Germany, Dan worked with with brands such as Daniel Wellington and BMW - Ja!

Adam worked with clients like Vodafone, TAFE NSW, Adobe and also won the 'Good Design Australia' award for his work on the Seatfrog website.

Prevederi speciale legate de minori
Operatorul acorda o atentie deosebita in ceea ce priveste datele minorilor care ar putea fi furnizate de acestia prin completarea formularelor disponibile pe platforma online www.myfairvalue.ro, pentru a se asigura ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza numai in conformitate cu cerintele legale si in cazuri strict determinate.
Astfel, Operatorul nu realizeaza activitati de orice fel fata de minori, inclusiv activitati  promotionale de marketing direct. Cu toate acestea, daca un minor contacteaza Operatorul prin formularele aferente sau telefonic, se va considera ca minorul a facut acest demers cu acordul reprezentantului sau legal.
Minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii oferite de Operator, decat daca aceste operatiuni se realizeaza in numele minorului de catre reprezentantul legal sau tutorele acestuia, conform legii.
In acest sens, orice persoana care furnizeaza catre Operator datele personale prin intermediul site-ului sau al altor aplicatii sau dispozitive acoperite de prezenta Politica garanteaza faptul ca este major, respectiv ca detine capacitate deplina de exercitiu.
Orice prelucrare de date cu caracter personal apartinand minorilor se va realiza numai in conditiile legii si avand in vedere prevederile de mai sus.

The name "Relume" is born.

Transferul de date cu caracter personal
Datele tale sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate. Cu toate acestea, prin intermediul plugin-urilor specifice retelelor sociale (spre exemplu, Facebook, Twitter, Instagram etc.), avand calitatea de destinatari terti ai datelor (third-party recipients), este posibil ca datele tale prelucrate in acest context sa fie transferate si in afara Uniunii Europene/ Spatiului Economic European si stocate pe servere din state terte. In acest sens, Operatorul a implementat o serie de masuri necesare si adecvate, apte a asigura o prelucrare de date conforma. 
FAIRVALUE se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere etc. neautorizat baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/accesarea/vizualizarea etc. este cerut/a de catre organele abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.
Este posibil ca datele tale sa fie dezvaluite catre alte companii care ne furnizeaza servicii si actioneaza in calitate de persoane imputernicite, precum furnizorii care presteaza servicii de mentenanta website, IT, juridice, etc.
Aceste entitati sau persoane sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele specifice in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitata de a utiliza informatiile tale in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii.
In afara dezvaluirilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem informatii tertilor carora consimtiti sau soliciti sa efectuam o asemenea dezvaluire.
Link-uri, Hyperlink-uri, site-uri terte
Site-ul www.myfairvalue.ro poate contine link-uri catre site-uri terte ce pot colecta, la randul lor, datele dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii.
In cazul conectarii la un site web tert, politica de confidentialitate a FAIRVALUE nu va fi aplicabila si in cazul navigarii tale pe acel site.
Care sunt drepturile pe care le detineti in calitate persoana vizata?
Orice persoana fizica care navigheaza pe site-ul nostru, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi in raport cu FAIRVALUE, ca Operator de date cu caracter personal:
Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului ca acesta prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele;
Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa: office@fvalue.ro
Dreptul la eliminarea datelor/ dreptul la stergerea („dreptul de a fi uitat”) acestora din baza de date inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare, se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale;
Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata solicita limitarea prelucrarii datelor sale cu caracter personal, caz in care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a raspunde la orice solicitari/ reclamatii din partea acesteia;
Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al FAIRVALUE;
Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si FAIRVALUE, este autorizata de dreptul aplicabil Operatorului, cu conditia sa se asigure protectia adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor persoanelor vizate sau se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare;
Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. In situatia in care persoana vizata considera ca drepturile prevazute mai sus au fost incalcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.
Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele:
Adresa: Mun. Bucuresti, Sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30;
Telefon: 0.318.059.211/0.318.059.212; 
Fax: 0.318.059.602; 
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro;
Pagina web: www.dataprotection.ro
Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus persoana vizata se va adresa FAIRVALUE prin transmiterea unei solicitari la adresa: Mun. Bucuresti, Sectorul 2, Str. Sfantul Spiridon nr. 7 sau la adresa de corespondenta electronica mentionata mai sus, in cadrul primei sectiuni a prezentei Politici.
Dispozitii finale
Daca FAIRVALUE va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, Operatorul va publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza.
Prevederile Politicii de Confidentialitate se completeaza cu dispozitiile Politicii de Cookie-uri, prezente pe website-ul www.myfairvalue.ro

Politica Privind Confidențialitatea și Securitatea Datelor Personale

FairValue Consulting SRL este dedicată în totalitate protejării confidențialității tuturor datelor cu caracter personal pe care le colectăm, prelucrăm și stocăm.

FairValue Consulting SRL este operator prelucrare date cu caracter personal.

Operator: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Această Politică privind confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal vă ajută să înțelegeți:

Ce sunt datele cu caracter personal
Ce date colectăm și modalitatea de colectare
Modulele Cookies
Cum, de ce și cât timp prelucrăm aceste date
Către cine și de ce transmitem datele cu caracter personal
Cum protejăm aceste date
Care sunt drepturile pe care le aveți
Cum vă puteți exercita aceste drepturi
Cum ne puteți contacta

Ce sunt datele cu caracter personal

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR) ce intră în vigoare de la data de 25 mai 2018:Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

Exemple de date cu caracter personal: un nume și prenume; o adresă de domiciliu; o adresă de e-mail, cum ar fi prenume.nume@societate.com; un număr de act de identitate; date privind locația; o adresă de protocol de internet (IP); un identificator de modul cookie.

Ce date colectăm și modalitatea de colectare

Informații pe care ni le furnizați
Datele pe care le transmiteți prin intermediul formularelor disponibile pe acest website (cerere de ofertă de certificare, înscriere / rezervare la curs, înscriere la newsletter, înscriere și participare la seminariile organizate de noi, înscriere și participare la concursurile organizate) în format fizic sau digital, prin intermediul mesajelor e-mail transmise către noi sau în urma apelurilor telefonice.

Date culese în mod automat
In momentul în care accesați site-ul nostru www.myfairvalue.ro serverul de web salvează în mod automat loguri (jurnale) de accesare ce conțin adresa IP a vizitatorului, resursa (documentul) web accesată precum și informații despre Sistemul de Operare/Browserul utilizat. Stocăm aceste date pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea website-ului și a informațiilor. De asemenea, pe site-ul nostru www.myfairvalue.ro folosim module cookie pentru a îmbunătăți experiența de navigare a tuturor vizitatorilor precum și pentru a măsura eficiența acestui website. Prin intermediul modulelor cookie nu colectăm și nu procesăm nicio informație pe baza căreia utilizatorul ar putea fi identificat.

Modulele Cookies

www.myfairvalue.ro utilizează cookie-uri proprii precum și cookie-uri plasate de terți. Acestea ne oferă un feedback valoros asupra modului în care site-ul este utilizat de către vizitatori, ne permit includerea de conținut de pe alte site-uri și ne permit să monitorizăm și să îmbunătățim eficiența website-ului precum și a campaniilor de publicitate online. Utilizarea modulelor cookie pe acest site nu este strict necesară, însă o parte din funcții sau din conținut nu vorfi disponibile dacă nu permiteți utilizarea cookie-urilor.

Ce sunt modulele cookie?
Un modul cookie reprezintă un fișier text de mici dimensiuni trimis de un server unui navigator web (browser) și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Un cookie este format din 2 părți: nume și conținut (valoare). Durata de existență a unui cookie este determinată.Din punct de vedere tehnic, doar serverul web care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator revizitează website-ulrespectiv. Cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, în cele mai multe cazuri,nu identifica personal utilizatorii de internet. www.myfairvalue.ro folosește module cookie cu scopul de a monitoriza și îmbunătăți eficiența website-ului precum și a campaniilor de publicitate online.www.myfairvalue.ro foloseste 2 categorii de module cookie: Cookie-uri de Sesiune și Cookie-uri Persistente, atât proprii cât și plasate de terți. 

Cookie-uri de Sesiune
Sunt stocate temporar până când utilizatorul părăsește website-ul sau închide fereastra browserului sau până când sunt șterse de către serverul web.
Folosim această categorie de module cookie pentru a salva și afișa utilizatorului datele completate de el în cadrul formularelor din site, încazul în care au survenit erori la transmiterea acestora. În momentul în careformularul s-a transmis cu succes, aceste module cookie de sesiune sunt șterse automat.

Cookie-uri Persistente
Sunt stocate pe hard disk-ul utilizatorului pentru o durată de existență prestabilită. Acestea includ șimodulele cookie plasate de un alt website decât www.myfairvalue.ro, cunoscute sub numele de 'thirdparty cookies' (cookie-uri plasate de terți).
Folosim cookie-uri persistente proprii pentru a salva preferințele de navigare ale vizitatorului pe acest website. Acestea au o durata de existență de 30 de zile.

Cookie-uri plasate de terți
Aceste cookie-uri pot proveni de laurmătorii terți: Google, Youtube și Facebook. Prin acceptul dumneavoastră, cookie-urile vor fi utilizate pentru următoarele scopuri:
Analiza vizitatorilor. De fiecare dată când un utilizator accesează acest site, aplicația de Analytics generează un cookie. Acest cookie ne spune dacă ați mai vizitat acest site până acum și permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac. Ca și aplicație de Analytics folosim soluția Google Analytics cu     extensia „anonymize Ip()“, ce anonimizează toate adresele IP ale vizitatorilor.

Mai multe detalii aici: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en.
   
Nu colectăm și nu procesăm nicio informație pe baza căreia utilizatorul ar putea fi identificat.
   
Puteți refuza utilizarea de module cookie de către Google Analytics prin descărcarea și insalarea modulului Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Mai multe detalii despre Google Analytics aici: https://www.google.com/analytics/  

Desfășurarea și analiza campaniilor de publicitate online.
SC FairValue Consulting SRL desfășoară campanii de publicitate online prin intermediul platformelor oferite de Google și     Facebook sau alte platforme online. Aceste platforme stochează cookie-uri ce permit măsurarea eficienței campaniilor noastre de publicitate online și pentru a afișa pe alte site-uri reclame adaptate la presupusele interese ale vizitatorilor. Includerea de conținut     multimedia. Unele pagini ale site-ului au incluse clipuri video de pe platforma Youtube. În cazul în care cookie-urile sunt blocate pe acest site, respectivul conținut nu va fi afișat. Cookie-uri plasate de serviciile Google folosite: Google Conversion Tracking este un serviciu de analiză alGoogle destinat măsurării eficienței campaniilor noastre de publicitate online efectuate prin Google AdWords. în acest context, Google setează un modul cookie pe computerul/echipamentul mobil al vizitatorului atunci când acesta accesează un anunț Google și ajunge în website-ul nostru. Aceste module cookie nu sunt coroborate cu identificarea personală. Cu ajutorul Google Conversion Tracking, putem identifica faptul că cineva a făcut clic pe anunțul nostru publicitar și a fost astfel     redirecționat către pagina noastră. Datele colectate cu Google Conversion Tracking servesc exclusiv la întocmirea de statistici privind eficiența și îmbunătățirea campaniilor noastre de publicitate online prin Google AdWords. Nu colectăm și nu procesăm nicio informație pe baza căreia utilizatorul ar putea fi identificat. Google Remarketing. Prin aceste tehnologii, utilizatorii care au vizitat deja paginile noastre web pot fi abordați din nou prin publicitate orientată pe celelalte pagini ale rețelei de parteneri ai Google.
   
Dacă nu doriți să primiți publicitate pe bază de interese, acest lucru se poate dezactiva accesând această pagină: https://adssettings.google.com  
   
Informații suplimentare și informații privind dezactivarea serviciilor   publicitare Google, disponibile aici: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ 

Cookie-uri plasate de serviciile Facebook folosite:

Prin intermediul Facebook Conversion Pixels putem identifica faptul că un utilizator a accesat website-ul nostru prin intermediul unui anunț publicitar din Facebook. Datele colectate cu Facebook Conversion Pixel servesc exclusiv la eficiența și îmbunătățirea campaniilor noastre de publicitate online pe Facebook.
Nu colectăm și nu procesăm nicio informație pe baza căreia     utilizatorul ar putea fi identificat.
Prin tehnologia Facebook Remarketing utilizatorii care au vizitat paginile noastre web pot fi abordați din nou prin publicitate orientată pe Facebook.
Nu colectăm și nu procesăm nicio informație despre utilizatorii Facebook cărora li se adresează publicitatea orientată și nu avem posibilitatea de a identifica utilizatori individuali.
Mai multe informații privindscopurile și volumul de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personalde către Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy
Politica Facebook de utilizare amodulelor cookie este disponibila aici: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Dezactivarea modulelor cookie pe acest website ar putea duce la limitări ale funcțiilor și a conținutului disponibil. Mai multe informații despre modulele cookie:
aboutcookies.org
youronlinechoices.com/ro/

Cum, de ce și cât timp prelucrăm aceste date

Prelucrarea datelor cu caracter personal:
Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Stocarea:
Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

FairValue Consulting va prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri:
Oferirea serviciilor solicitate de dumneavoastră.Pentru a vă confirma serviciile pe care le-ați comandat și a va furniza informații suplimentare cu privire la acestea.Pentru operațiuni de ofertare, contractare, facturare.Pentru conformare cu legile in vigoare.Pentru activități specifice departamentului Resurse Umane, în situația în care sunteți interesați să faceți parte din echipa noastră.Pentru a vă informa cu privire la ofertele promoționale, noutățile despre serviciile aflate în portofoliul companiei noastre sau pentru a vă invita la seminariile gratuite organizate.Pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea website-ului și a informațiilor.Vom prelucra aceste date pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

Către cine și de ce transmitem datele cu caracter personal

Confidențialitatea datelor personale reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte pentru noi. Nu transmitem aceste date către terțe părți decât dacă este necesar, și numai datele necesare pentru conformitate cu cerințele legale sau de acreditare.

Cum protejăm aceste date

Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță. FairValue Consulting a luat măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii si a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate.

FairValue Consulting asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal.

FairValue Consulting utilizează metode si tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici aplicate salariaților și procedurilor de lucru pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare. Furnizorul serviciilor de găzduire a website-ului www.myfairvalue.ro prin intermediul căruia colectăm date cu caracter personal este www.webflow.com
FairValue Consulting depune toate eforturile rezonabile și justificate din punct de vedere comercial pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le deținem, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. În caz de încălcare a securității care vă pune în pericol confidențialitatea sau informațiile personale ne angajăm să vă informăm de aceste lucruri, fie prin intermediul acestui website fie prin alte metode de care dispunem (mesaje email, apeluri telefonice).

Care sunt drepturile pe care le aveți

Acces, Informare, Rectificare și Obiecție
Ne puteți contacta și vă vom informa cu privire la informațiile personale pe care le-am colectat și prelucrat în legătură cu dumneavoastră și despre scopurile în care sunt utilizate aceste date.Aveți dreptul să corectați orice informații personale incorecte, incomplete, învechite sau inutile stocate în legătură cu dumneavoastră.Puteți contesta anumite utilizări ale informațiilor personale, inclusiv marketingul direct, dacă aceste date sunt prelucrate în alte scopuri decât scopurile necesare pentru îndeplinirea serviciilor noastre sau pentru respectarea unei obligații legale. De asemenea, puteți contesta orice prelucrare ulterioară a informațiilor personale după acordul prealabil dat. Dacă vă opuneți procesării ulterioare a informațiilor personale, acest lucru poate duce la mai puține posibilități de a utiliza serviciile noastre.

Ștergere și dreptul de a restricționa prelucrarea
De asemenea, ne puteți solicita să ștergem informațiile personale ale dumneavoastră din sistemele noastre. Vom respecta această solicitare dacă nu avem un motiv legitim pentru a nu șterge datele. După ștergerea datelor, s-ar putea să nu putem șterge imediat toate copiile reziduale din toate sistemele noastre. Aceste copii vor fi eliminate cât mai repede posibil.Ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea anumitor informații personale, însă acest lucru poate conduce la mai puține posibilități de a beneficia de serviciile oferite.

Dreptul la portabilitate
Aveți dreptul să primiți informațiile personale furnizate de dumneavoastră într-un format structurat și utilizat în mod obișnuit.

Cum vă puteți exercita aceste drepturi

Aceste drepturi pot fi exercitate prin completarea si transmiterea formularului de mai jos in format fizic sau prin intermediul unui e-mail la adresele de mai jos.

Formular solicitare drepturi

Putem solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a vă confirma identitatea.Putem respinge cererile care sunt repetitive nejustificat, excesive sau vădit nefondate.În cazul în care considerați că activitățile noastre de prelucrare a informațiilor personale nu respectă legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor, se poate depune o plângere la:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
• B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
www.dataprotection.ro

Cum ne puteți contacta

Dacă aveți întrebări cu privire la protecția datelor, sunteți binevenit să ne contactați în orice moment:

FairValue Consulting S.R.L.Bucuresti, Str. Sfantul Spiridon nr. 7,Sector 2, ROMANIA

021.322.71.06
021.322.71.07 (fax)
0722.341.891
0755.099.720
office@fvalue.ro

Georgiana Ionescu – Data Protection Officer
Email: dpo@fvalue.ro

Formular solicitare drepturi
Rotește telefonul în
format portrait