Solicită o ofertă

Completează formularul și te vom contacta în scurt timp
Mesajul tău a fost trimis cu succes.
Completează toate câmpurile. Mesajul tău nu a fost trimis.
Evaluare corectă pentru siguranță financiară

Garantarea Împrumutului

Nevoia de fonduri suplimentare, pentru susținerea sau dezvoltarea afacerii sau în scopuri personale, determină majoritatea oamenilor să solicite împrumuturi.

Deseori creditele de la bănci și de la alte instituții financiare sunt garantate cu drepturile debitorului asupra unor bunuri. Ca garanție, pot fi oferite diferite tipuri de proprietăți imobiliare, mașini, echipamente, acțiuni sau părți sociale, active necorporale.

Mergi la sigur

Evaluatorii FairValue din toată țara asigură întocmirea corespunzatoare și operativă a rapoartelor de evaluare pentru garantarea împrumutului. În cei peste 15 ani de activitate, au fost evaluate în acest scop peste 150 000 de proprietăți imobiliare și peste 50 000 de mașini și echipamente. FairValue oferă de asemenea și servicii de reevaluare periodică a garanțiilor aflate în portofoliul instituțiilor bancare, conform reglementărilor legale.

close icon
Documente necesare
Bunuri Imobile:
  • documentul care atestă dreptul de proprietate asupra bunului evaluat
  • extras de Carte Funciară recent - documentația cadastrală vizată ANCPI
  • certificat de urbanism valid în cazul terenurilor libere de construcții
  • contract de închiriere, dacă este cazul
  • contract de concesiune teren, dacă este cazulalte documente specifice funcție de tipul proprietății evaluate (avize, autorizații, etc.)
Bunuri mobile:
  • documentul care atestă dreptul de proprietate asupra bunului evaluat
  • documente din care să rezulte elemente de identificare (număr inventar, serie etc.) și caracteristicile fizice și tehnice ale bunului (fisa mijlocului fix, cartea de identitate, cartea tehnica, certificat de inmatriculare etc.)
  • informații cu privire la regimul și condițiile de exploatare, reparații curente / capitale, accidentealte documente specifice, în funcție de tipul bunului evaluat
FairValue Support
Typically replies instantly
Customer Care Team
Bună ziua! Sunt Andreea și vă stau la dispoziție pentru orice informații. Aveți nevoie de suport din partea mea?
Da
Nu
Iți mulțumim pentru răspuns!