Solicită o ofertă

Completează formularul și te vom contacta în scurt timp
Mesajul tău a fost trimis cu succes.
Completează toate câmpurile. Mesajul tău nu a fost trimis.
Evaluare corectă pentru siguranță financiară

Inventariere

Mereuorientați spre inovație, din anul 2022 oferim servicii de inventariere șievaluare dezvoltând un serviciu integrat ce cuprinde, atât inventarierea, câtși evaluarea.

Inventarierea are scop principal stabilirea situației reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale fiecărei entități care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței entității pentru respectivul exercițiu financiar.

Suntem partenerul dumneavoastră în demersul de stabilire a activului patrimonial, indiferent dacă inventarierea este în scopul verificărilor interne sau raportat la situațiile obligatorii prevăzute de lege.

Înprocesul de inventariere putem aborda:
Identificarea fizică a activelor și servicii de manipulare aferente acestuidemers.
Implementarea procesului de etichetare.
Confruntarea scriptică cu cea faptică.
Verificarea și valorificarea rezultatelor.

close icon
Documente necesare
  • Act constitutiv al societății, cu modificările ulterioare
  • Situații financiare pentru ultimii 5 ani
  • Buget de venituri și cheltuieli previzionat pe următorii 3-5 ani
  • Planul de amortizare a activelor imobilizate
  • Situația creditelor contractate (inclusiv leasing)
  • Contractele de închiriere, locație de gestiune, concesiune, arendă și leasing- Forța de munca utilizată, calificarea și competenta acesteia, persoanele din conducerea societății
  • Lista mărcilor și brevetelor aparținând societății
  • Situația stocurilor de materii prime, materiale, producție neterminată, produse finite și alte active curente
  • Situație furnizori și clienți ai societății, cu sume, la data evaluării
FairValue Support
Typically replies instantly
Customer Care Team
Bună ziua! Sunt Andreea și vă stau la dispoziție pentru orice informații. Aveți nevoie de suport din partea mea?
Da
Nu
Iți mulțumim pentru răspuns!