Solicită o ofertă

Completează formularul și te vom contacta în scurt timp
Mesajul tău a fost trimis cu succes.
Completează toate câmpurile. Mesajul tău nu a fost trimis.

Raportare Financiară

Pentru a respecta diferite standarde de raportare financiară, companiilor li se poate cere să aibă o estimare independentă și obiectivă a valorii juste a activelor și pasivelor lor. FairValue are o echipă puternică de experți în contabilitate, finanțe, active fixe și proprietate intelectuală.

Scopuri ale evaluării pentru
raportare financiară

1. Determinarea valorii unui activ sau a unei datorii pentru înregistrarea acesteia în situația poziției financiare
2. Alocarea prețului de achiziție al unei întreprinderi
3. Testarea deprecierii
4. Clasificarea contractelor de leasingEvaluare active
În cadrul evaluării pentru raportare financiară, estimăm valoarea justă a activelor corporale de natura terenurilor, clădirilor, mașinilor și echipamentelor, precum și a celor necorporale, ca de exemplu mărci înregistrate, brevete de invenție, patente, aplicații software. De asemenea, pot fi reevaluate participațiile deținute de către compania subiect la capitalul altor companii, pentru a reflecta valorile juste ale acestor dețineri în situațiile financiare anuale. Avem o vastă experiență în furnizarea de servicii de evaluare a afacerilor, de la companii listate la bursă până la întreprinderi mici și mijlocii.

Evaluarea pentru alocarea prețului de achiziție ("PPA")
În urma unei combinări de întreprinderi, adică achiziția unei participații care asigură dreptul de control într-una sau în mai multe întreprinderi, IFRS 3 îi impune dobânditorului să contabilizeze tranzacția prin recunoașterea activelor identificabile separat dobândite și a datoriilor asumate la valoarea justă. Conform IFRS 3, fondul comercial reprezintă diferența dintre prețul de achiziție plătit pentru transferul întreprinderii și valoarea justă a activelor nete identificabile achiziționate. Experiența noastră în domeniul financiar, împreună cu cunoștințele noastre extinse din diverse industrii conduc la evaluarea corectă a fiecărei componente a tranzacției

Testarea deprecierii 
Valoarea activelor unei companii, atât corporale, cât și necorporale, ar putea fi afectată de condițiile economice externe și de piețele financiare volatile. Ca urmare, conform IAS 36, o entitate trebuie să reanalizeze diferitele categorii de active, la data fiecărei situații privind poziția financiară, pentru a stabili dacă există vreun indiciu că activul ar putea fi depreciat. FairValue oferă servicii de evaluare pentru efectuarea testării deprecierii fondului comercial, activelor corporale și activelor necorporale.

Evaluarea activului sau datoriei dintr-un contract de leasing 
Conform IFRS 16, contractele de leasing sunt clasificate pentru a fi incluse în situațiile financiare ale locatorului fie ca leasing-uri operaționale, fie ca leasing-uri financiare. În situaţiile financiare, locatarul trebuie să recunoască un activ aferent dreptului de folosinţă/utilizare și o datorie care decurge din contractul de leasing. Evaluările pot fi cerute de exemplu pentru a stabili cum se clasifică un contract de leasing pentru locator sau pentru înregistrarea activelor de tipul drepturilor de folosinţă la valoarea justă, în cazul locatarului. 

close icon
Documente necesare
  • Balanța de verificare la data evaluării
  • Situația mijloacelor fixe aflate în patrimoniu la data evaluării
  • alte documente aferente activelor evaluate.
FairValue Support
Typically replies instantly
Customer Care Team
Bună ziua! Sunt Andreea și vă stau la dispoziție pentru orice informații. Aveți nevoie de suport din partea mea?
Da
Nu
Iți mulțumim pentru răspuns!