Solicită o ofertă

Completează formularul și te vom contacta în scurt timp
Mesajul tău a fost trimis cu succes.
Completează toate câmpurile. Mesajul tău nu a fost trimis.
Evaluare corectă pentru siguranță financiară

Evaluare pentru Impozitare

Începând cu 1 ianuarie 2016, impozitarea clădirilor se realizează în funcție de destinația acestora și nu în funcție de tipul proprietarului – persoană fizică sau juridică. Impozitul pe clădiri se stabilește în funcție de destinația declarată a clădirii, care poate fi rezidențială, nerezidențială sau mixtă.

Până la intrarea în vigoare a reglementărilor din 2016, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea unei persoane juridice era reprezentată de valoarea de inventar a clădirii, înregistrată în evidențele contabile ale proprietarului. Pentru clădirile deținute de persoane fizice, impozitul era determinat prin calcul administrativ realizat de către autoritățile locale. În prezent, pentru impozitarea clădirilor cu destinație rezidențială aflate în proprietatea persoanelor fizice, procedura a rămas neschimbată.

Însă pentru clădirile cu destinație nerezidențială, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere stabilită de autoritatea locală asupra valorii impozabile, care poate fi:

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință;

b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

În cazul persoanelor juridice, valoarea impozabilă a clădirilor cu destinație rezidențială și nerezidențială este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;

b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

Valoarea impozabilă a clădirilor deținute de către persoane juridice se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă.

FairValue poate asigura evaluarea clădirilor pe întregul teritoriu al României, cu operativitate și costuri optime pentru client.

close icon
Documente necesare
  • Declarația contribuabilului completată și semnată de către Client
  • Documente de proprietate și documentație cadastrală
  • Valoarea impozabilă anterioară a clădirilor (certificat fiscal)
FairValue Support
Typically replies instantly
Customer Care Team
Bună ziua! Sunt Andreea și vă stau la dispoziție pentru orice informații. Aveți nevoie de suport din partea mea?
Da
Nu
Iți mulțumim pentru răspuns!