Solicită o ofertă

Completează formularul și te vom contacta în scurt timp
Mesajul tău a fost trimis cu succes.
Completează toate câmpurile. Mesajul tău nu a fost trimis.
Evaluare corectă pentru siguranță financiară

Evaluare Companie

La încheierea unei tranzacții, fie că ești cumpărător, fie că ești vânzător, o opinie independentă asupra valorii afacerii este vitală pentru a fi sigur că ai luat decizia corectă, în cunoștință de cauză, liber și fără constrângeri de orice natură.

Evaluarea afacerii și a activelor necorporale

O evaluare profesionistă a afacerii furnizează proprietarilor acesteia un indiciu cu privire la valoarea actuală a companiei, determinată de factori cum sunt competiția pe piață, punctele forte față de competitori, oportunitățile viitoare, valoarea activelor sau valoarea beneficiilor previzionate a se înregistra în viitor.

Este important să alegi un serviciu complet și profesional de evaluare pentru afacerea ta. La FairValue ai de unde să alegi evaluatori seniori în numeroase domenii de activitate precum:

Construcții
Energie și utilități
Sănătate
Producție
Asigurări
Servicii
Tehnologia informației și telecomunicații
Comerț cu ridicata și cu amănuntul etc.


Evaluarea unei afaceri poate fi solicitată pentru diferite utilizări, printre care vânzarea unei participații sau a întregului pachet de acțiuni, înregistrarea valorii juste a acțiunilor în evidențele contabile, fuziuni și achiziții, listare la bursă și delistare. Uneori este solicitată doar evaluarea unor active necorporale care aparțin unei afaceri.

Astfel, pot fi evaluate active necorporale:

- legate de marketing (mărcile comerciale, brandurile, designul comercial unic și numele domeniului de internet)
- legate de client (listele de clienți, listele de comenzi restante, contractele cu clienții și relațiile contractuale și necontractuale cu clienții)
- de natură artistică (piesele de teatru, cărțile, filmele și muzica, protecția dreptului de autor necontractual)
- de natură contractuală (contractele de licență și de redevență, contractele de prestare de servicii sau contractele cu furnizorii, contractele de leasing, autorizațiile, drepturile de difuzare, contractele de service, contractele de muncă, acordurile de neconcurență și drepturile asupra resurselor naturale)
- de natură tehnologică (tehnologia brevetată sau nebrevetată, bazele de date, formulele, proiectele, programele pentru calculator, procesele sau rețetele).

Evaluare corectă?
Beneficii pentru afacerea ta.

- o mai bună cunoaștere a activelor și datoriilor din patrimoniu
- o imagine clară a situației financiare a companiei
- identificarea punctelor tari și a celor slabe, a oportunităților și a riscurilor
- o referință cu privire la prețul de vânzare al afacerii
- un element important în fuziuni și achiziții
- listarea companiei la bursă sau delistarea acesteia
- rezolvarea unor dispute între acționari sau asociați
- un indicator util în determinarea unui nivel optim al îndatorării

close icon
Documente necesare
  • Act constitutiv al societății, cu modificările ulterioare
  • Situații financiare pentru ultimii 5 ani
  • Buget de venituri și cheltuieli previzionat pe următorii 3-5 ani
  • Planul de amortizare a activelor imobilizate
  • Situația creditelor contractate (inclusiv leasing)
  • Contractele de închiriere, locație de gestiune, concesiune, arendă și leasing- Forța de munca utilizată, calificarea și competenta acesteia, persoanele din conducerea societății
  • Lista mărcilor și brevetelor aparținând societății
  • Situația stocurilor de materii prime, materiale, producție neterminată, produse finite și alte active curente
  • Situație furnizori și clienți ai societății, cu sume, la data evaluării
FairValue Support
Typically replies instantly
Customer Care Team
Bună ziua! Sunt Andreea și vă stau la dispoziție pentru orice informații. Aveți nevoie de suport din partea mea?
Da
Nu
Iți mulțumim pentru răspuns!