Evaluare corectă pentru siguranță financiară
Impozitare

Ce ar trebui să știe companiile despre impozitul pe clădiri

Postat de
Ionuț Costache

     Chiar dacă în ultimul trimestru al anului 2022 situația impozitului pe clădiri a fost incertă, în luna decembrie a aceluiași an totul s-a clarificat, sistemul actual de impozitare a clădirilor rămânând neschimbat în 2023 și 2024, cel nou putându-se aplica oficial din 2025, conform legii publicate în Monitorul Oficial.

     Modificarea adusă sistemului actual a constat în eliminarea sintagmei de clădire cu destinație mixtă. Pentru contribuabilii care au în proprietate clădiri care au în componenţă atât spaţii cu destinaţie rezidenţială, cât şi spaţii cu destinaţie nerezidenţială, impozitul se calculează de organul fiscal local. În această situație nu mai este nevoie de un raport de evaluare realizat de un evaluator autorizat.

     În schimb, persoanele juridice care au în proprietate clădiri cu destinație rezidențială sau nerezidențială au în continuare posibilitatea de a depune la Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale un raport de evaluare pentru a evita majorarea impozitului.

     Contribuabilii trebuie să aibă în vedere următorul aspect în vederea stabilirii impozitului pe clădiri, în situația firmelor, valoarea impozabilă a clădirilor este valoarea de la data de 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul respectiv şi poate fi reprezentată de:

o ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal local;

o  valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu Standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

o  valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

o  valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate. În practică, însă, pot exista o serie de situații în care se transferă dreptul de proprietate al unei clădiri prin acte în care nu este precizat prețul de achiziție al clădirii, cum ar fi contracte de donație, contracte de schimb etc. - în acest caz, se va utiliza ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal local;

o  în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

     Calculul impozitului pe clădirile deţinute de persoanele juridice se realizează astfel:

o   pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a clădirii;

o  pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2%-1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii;

o  pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

     Dar, în cazul în care contribuabilii, persoane fizice/persoane juridice, nu își actualizează valoarea impozabilă, cota impozitului pe clădiri este de 5%, deci vei fi nevoit să plătești un impozit  mai mare. Prin urmare depunerea raportului de evaluare nu constituie doar o obligație a fiecăruia dintre noi, ci chiar o necesitate. 

     Valoarea impozabilă  a clădirilor se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu Standardele de evaluare în vigoare.  De exemplu, pentru clădirile aflate în proprietatea companiei la 31.12.2022 și a căror ultimă reevaluare a fost efectuată în anul 2018,  este recomandată reevaluarea pentru a se evita plata impozitului majorat în cotă de 5% în anul 2023. Termenul până la care raportul trebuie depus la autoritatea fiscală locală este data de 31 martie 2023.

     Chiar dacă termenul de depunere al raportului de evaluare este limitat, cei peste 60 de evaluatori din întreaga țară, care alcătuiesc #fairvalueteam, sunt gata să răspundă prompt oricărei solicitări de evaluare, indiferent de complexitatea acesteia și locația clădirilor pe teritoriul României.

Vrei să citești mai multe articole?

Posibil să fii interesat de

Impozitare
Ce ar trebui să știe companiile despre impozitul pe clădiri
Citește mai mult
Blog
Cum măsurăm valoarea activelor?
Citește mai mult
Blog
Facilitați fiscale pentru capitaluri proprii pozitive!
Citește mai mult
Evaluare corectă pentru siguranță financiară