Evaluare corectă pentru siguranță financiară
Blog

Facilitați fiscale pentru capitaluri proprii pozitive!

Postat de
Daniela Bahrim

 În vederea stimulării îmbunătățirii capitalurilor proprii ale firmelor, a fost publicată Ordonanța de urgență 153/2020, care prevede acordarea unor reduceri procentuale la plata impozitului pe venit sau profit firmelor care au capitaluri proprii pozitive, astfel:

    a) reducere de 2%, în cazul în care capitalul propriu prezentat în situațiile financiare anuale, în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv;

     b) în cazul în care capitalul propriu ajustat înregistrează o creștere față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent și se îndeplinește condiția de la litera a, reducerile au următoarele valori:

 Trebuie să observăm că aici vorbim de capital propriu ajustat, deci nu de capitalul propriu contabil, așa cum se utilizează la punctul a).

 Capitalul propriu ajustat cuprinde următoarele elemente: capitalul social subscris și vărsat, conturile de patrimoniu, primele de capital, rezerva legală, statutară și alte rezerve constituite din profit și rezultatul net reportat, nefiind incluse aici rezervele din reevaluare și rezultatul exercițiului curent.

 Aceste prevederi au intrat în vigoare în data de 01.01.2021 şi se vor aplica pentru calculul impozitului pe profit/venit aferent perioadei 2021-2025.

 Procedura prin care firmele beneficiază de facilități este următoarea:

     a) pentru platitorii de impozit pe profit, procentul aferent reducerii de impozit se aplică la impozitul pe profit al anului în care sunt îndeplinite condițiile menționate, iar valoarea reducerii se scade din acesta în Declarația anuală privind impozitul pe profit.

     b) pentru plătitorii de impozit pe veniturile microintreprinderilor, procentul aferent reducerii de impozit se aplică la impozitul datorat pe întregul an fiscal. Valoarea reducerii se scade din impozitul aferent trimestrului IV.

  Pentru a permite calcularea și aplicarea acestor facilități prin care companiile pot să beneficieze de reduceri semnificative ale impozitului pe profit sau pe venit, termenul de depunere a declaraților privind aceste impozite este 25 iunie, inclusiv, al anului următor.

 Facilitățile fiscale care au ca scop stimularea capitalizării companiilor pot deveni inaplicabile din cauza neîndeplinirii criteriilor de acordare. Acum este cel mai potrivit moment pentru analizarea capitalurilor proprii ale companiei și luarea măsurilor care se impun în vederea îmbunătățirii acestora, una dintre aceste măsuri fiind aportul în natură.

  Aportul în natură la capitalul unei companii poate fi alcătuit din bunuri mobile (mașini, utilaje, materiale, mărfuri etc.), bunuri imobile (terenuri, clădiri, instalații etc.) sau active necorporale (fond de comerț, brevete de invenție etc.).

  Aportul se poate realiza prin transferul dreptului de proprietate sau prin transmiterea dreptului de folosință. În ambele cazuri, bunurile aduse ca aport în natură vor trebui reevaluate de un evaluator autorizat, iar valoarea cu care se va majora capitalul social va fi cea înscrisă în raportul de evaluare.

   Cu o experiență de peste 17 ani în domeniul evaluărilor, FairValue are o echipă puternică de experți în contabilitate, finanțe, active fixe și proprietate intelectuală. Cei peste 60 de evaluatori din întreaga țară, care alcătuiesc #fairvalueteam, sunt gata să răspundă prompt oricărei solicitări de evaluare din domeniul raportării financiare, indiferent de complexitatea acesteia și localizarea activelor pe teritoriul României.

Vrei să citești mai multe articole?

Posibil să fii interesat de

Blog
FairValue și APTIQ Global: Parteneriatul strategic pentru excelență în servicii integrate și de evaluare
Citește mai mult
Impozitare
Ce ar trebui să știe companiile despre impozitul pe clădiri
Citește mai mult
Blog
Facilitați fiscale pentru capitaluri proprii pozitive!
Citește mai mult
Evaluare corectă pentru siguranță financiară