Evaluare corectă pentru siguranță financiară
Blog

Evaluarea pentru raportare financiară - ce, cum, cine și de ce?

Postat de
Daniel Bahrim

Raportarea financiară presupune furnizarea de informații utile și necesare în vederea luării deciziilor în cadrul unei entități economice. În interiorul și în afara unei întreprinderi există un număr de părți interesate care au diferite niveluri de putere, influență și interes în organizație. Ele solicită, la intervale regulate, informații cu scopul de a lua diferite decizii.

Raportarea financiară reprezintă procesul de furnizare de informații părților interesate ale societății, pentru a lua decizii, iar situațiile financiare reprezintă rezultatul procesului de raportare financiară.

Situațiile financiare includ bilanțul, contul de profit și pierdere, situația fluxurilor de numerar și raportul administratorilor. În funcție de mărimea întreprinderii, acestora le sunt anexate note explicative, care conțin mai multe detalii cu privire la performanța economică a companiei și la politicile contabile folosite.

Până acum câțiva ani, situațiile financiare anuale aveau un rol suplimentar, acela de a furniza autorităților fiscale locale valoarea impozabilă a clădirilor deținute de către companie.

Începând cu 1 ianuarie 2016, urmare a modificării prevederilor Codului Fiscal cu privire la impozitarea clădirilor, valoarea impozabilă a clădirilor deținute de firme nu s-a mai preluat din situațiile financiare depuse de către acestea.

Deși impozitarea clădirilor nu se mai realizează pe baza valorilor contabile, Legea contabilității din România și Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) recomanda efectuarea reevaluării activelor și pasivelor deținute de societate, în scopul determinării valorii juste a acestora la data bilanțului și prezentării unei valori cât mai actuale a capitalurilor proprii. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate de evaluatori autorizați, conform Standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare, evaluări având ca scop raportarea financiară (înregistrarea valorii juste în evidențele contabile).

O evaluare pentru raportare financiară poate fi utilă oricărei companii, dar cu precadere societăților care îndeplinesc condițiile de auditare a situațiilor financiare și companiilor listate la Bursă.

Evaluările sunt cerute pentru diferite scopuri în cursul elaborării situațiilor financiare ale companiilor. Exemple de astfel de scopuri sunt: determinarea valorii unui activ sau a unei datorii pentru înregistrarea acesteia în situațiile financiare, alocarea prețului de achiziție al unei afaceri sau proprietăți imobiliare, testarea deprecierii activelor sau clasificarea contractelor de leasing. Mai multe despre aceste scopuri vom scrie în curând.

În procesul de evaluare pentru raportare financiară sunt parcurse următoarele etape:

·   Analiza listei de active sau datorii ce trebuie evaluate;

·   Identificarea elementelor specifice necesare pentru clasificarea activelor sau datoriilor (dacă nu este realizată);

·   Stabilirea premizelor evaluării;

·   Analiza cerințelor auditorilor;

·   Discuții cu reprezentanții companiei și inspecția activelor;

·   Identificarea și accesarea anumitor surse publice sau private de informații considerate de către evaluator ca fiind necesare pentru elaborarea raportului de evaluare;

·   Comunicarea valorii estimate și întocmirea raportului propriu-zis de evaluare.

Doar un evaluator autorizat poate întocmi evaluarea pentru raportare financiară. Evaluatorii autorizați care pot realiza astfel de evaluări au diferite specializări: evaluatori de întreprinderi și active necorporale (EI), evaluatori de bunuri mobile (EBM), evaluatori de proprietăți imobiliare (EPI).

Cu o experiență de peste 17 ani în domeniul evaluărilor, FairValue are o echipă puternică de experți în contabilitate, finanțe, active fixe și proprietate intelectuală. Cei peste 70 de evaluatori din întreaga țară, care alcătuiesc #fairvalueteam, sunt autorizați pentru toate specializările enumerate mai sus, fiind gata să răspundă prompt oricărei solicitări de evaluare din domeniul raportării financiare, indiferent de complexitatea acesteia și locația activelor pe teritoriul României.

Poți apela cu încredere, noi garantăm pentru profesionalismul lor.

Vrei să citești mai multe articole?

Posibil să fii interesat de

Impozitare
Ce ar trebui să știe companiile despre impozitul pe clădiri
Citește mai mult
Blog
Cum măsurăm valoarea activelor?
Citește mai mult
Blog
Facilitați fiscale pentru capitaluri proprii pozitive!
Citește mai mult
Evaluare corectă pentru siguranță financiară