Evaluare corectă pentru siguranță financiară
Blog

Evaluarea bunurilor mobile

Postat de
Ionuț Costache

    Admitem, da, am discutat foarte mult în articolele precedente despre evaluarea proprietăților imobiliare (bunurilor imobile) și deloc despre evaluarea bunurilor mobile. Astăzi o să împărtășim câteva informații care vă pot fi utile în cazul în care vă este necesară o astfel de evaluare.  

    Evaluarea bunurilor mobile poate fi realizată de un evaluator autorizat care deține specializarea evaluator de bunuri mobile (EBM), iar principala caracteristică a bunurilor o reprezintă mobilitatea.

    Scopul evaluării unor astfel de bunuri este similar cu cel al bunurilor imobile, respectiv: garantare bancară (când vrei să accesezi un credit bancar),vânzarea (când vrei să cumperi/vinzi un bun), insolvență (pentru lichidare/recuperare în cazul falimentului), raportare financiară (pentru o situație contabilă clară în ceea ce privește valoarea justă a bunurilor) etc., iar tipul valorii este influențat de scopul raportului (valoarea de piață/justă, la valoarea de recuperare sau la valoarea de lichidare etc.). În postarile viitoare vom detalia beneficiile evaluării pentru fiecare scop.

    Documentele și informațiile necesare evaluării bunurilor mobile sunt:

  - documentul care atestă dreptul de proprietate asupra bunului evaluat;

  - documente din care să rezulte elemente de identificare (număr inventar, serie etc.) și caracteristicile fizice și tehnice ale bunului (fișa mijlocului fix, cartea de identitate, cartea tehnică, certificat de înmatriculare – acolo unde este cazul etc.);

  - informații cu privire la regimul și condițiile de exploatare, reparații curente/capitale, accidente;

  - alte documente specifice, în funcție de tipul bunului evaluat: avize, autorizații etc. (ex: viza ITP pentru autovehicule, autorizații de transport pentru mijloace de transport specializate, certificat de circulație emis de Autoritatea Feroviară Română pentru vagoane/locomotive).

    Indiferent de tipul bunului supus evaluării pașii procesului de evaluare sunt aceiași, respectiv:

  - analiza documentelor și informațiilor primite de la client;

  - realizarea inspecției (vizionării);

  - estimarea valorii și redactarea raportului de evaluare.

    Echipa FairValue, cu o acoperire națională, este formată din evaluatori cu o experiență îndelungată în domeniu care au în portofoliu toate calificările și evaluatori care sunt specializați doar pe câteva dintre categorii. Indiferent de tipul bunului sau complexitatea lucrării poți apela cu încredere la evaluatorii FairValue.    

    Noi garantăm pentru profesionalismul lor.

Vrei să citești mai multe articole?

Posibil să fii interesat de

Impozitare
Ce ar trebui să știe companiile despre impozitul pe clădiri
Citește mai mult
Blog
Cum măsurăm valoarea activelor?
Citește mai mult
Blog
Facilitați fiscale pentru capitaluri proprii pozitive!
Citește mai mult
Evaluare corectă pentru siguranță financiară