Evaluare corectă pentru siguranță financiară
Companii

De ce trebuie să știi valoarea reală a afacerii tale

Postat de
Anuța Stan

Majoritatea proprietarilor de afaceri apelează la o evaluare a companiei doar pentru a acoperi o necesitate imediată – atunci cand vor să vândă sau când unul dintre actionari dorește să iasă din firma.

Dar o evaluare a afacerii poate fi codul de siguranță, inclusiv pentru prevenirea unor situatii limită cu care se confruntă multe firme românești care nu cunosc valoarea reală a afacerii pe care o dețin, peste 100.000 dintre ele intrând în insolventă în ultimii cinci ani și doar 3% reușind să se reorganizeze cu succes, conform statisticilor.

Anuța Stan, evaluator autorizat cu experientă de peste 24 de ani, vine cu câteva sfaturi esențiale pentru companiile care au în vedere întotdeauna politicile de prevenție pentru menținerea unui climat profesional sănătos pe termen îndelungat.

Reevaluarea activelor și datoriilor o data la trei ani

Valoarea actualizată a activelor este un indiciu important pentru o eventuală decizie a proprietarilor de a reinvesti o parte din profit pentru achiziția de noi active sau pentru recondiționarea acestora, iar valoarea de piață a datoriilor poate influența decizia de refinanțare sau rescadentare a acestora.

In situațiile financiare anuale sau semestriale, valoarea contabilă a activelor și a datoriilor poate fi diferită de valoarea lor de piata.

Ca urmare, valoarea de piata a capitalurilor proprii ale societății poate fi diferită de cea specificată în bilanțul contabil.

Astfel, acționarii sau asociații nu au o imagine clara și reală a valorii reale a afacerii pe care o dețin. În plus, prin coroborarea valorii activelor cu alți parametri precum punctele forte fața de competitori, oportunitățile viitoare sau competiția pe piață, proprietarii pot obține informații valoroase privind situația la zi a companiei.

Conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara – IRFS, este recomandat ca fiecare companie să-și reevalueze activele, cel putin o dată la 3 ani, pentru a fi reflectate în situațiile financiare valorile juste (“fair value”) ale acestora.

O dată cu schimbarea legislației, din ianuarie 2016, evaluatorii întocmesc două rapoarte distincte: cel pentru estimarea valorii juste a activelor din patrimoniu și cel pentru estimarea valorii impozabile a clădirilor deținute.

Este bine de știut că metodologia de estimare a valorii impozabile este diferită de cea utilizată pentru estimarea valorii juste. Spre exemplu, in cazul evaluării pentru stabilirea valorii impozabile, doar cladirile sunt cele evaluate, iar abordarea prin cost primează.

Analiza SWOT a companiei

Prin identificarea punctelor tari și slabe, a oportunităților si riscurilor, proprietarii pot afla situatia la zi a companiei.

O evaluare executată cu profesionalism ajută factorii decidenți să înțeleagă și să ia în calcul toate aspectele care pot influența evoluția afacerii.

Odata cunoscute, punctele tari și oportunitatile pot fi accentuate iar punctele slabe si amenintarile pot fi atenuate cu mult inainte de inceperea procesului de vanzare a afacerii, cu sanse sporite de obtinere a celui mai bun pret.

O radiografie detaliată a afacerii se poate realiza în cadrul analizei diagnostic, o etapă importantă în cadrul procesului de evaluare.

Această analiză se poate extinde asupra situației juridice a companiei, asupra resurselor umane și a managementului, se analizează activitatea operațională și cea comercială, iar în cadrul diagnosticului financiar se centralizează performanțele realizate de companie în ultimii 3-5 ani și se identifică riscurile potențiale.

Obiectivul fundamental al oricărei companii este profitul, care presupune o rentabilitate superioară, dar și asigurarea lichidităților, a solvabilității și echilibrului financiar.

Toți acești indicatori, care oglindesc poziția financiară a companiei, sunt calculați și interpretați de către profesionistul în evaluarea afacerilor în cadrul raportului de evaluare.

De altfel, analiza finaciară a companiei este pasul premergător aplicării metodologiei de evaluare, indiferent de abordarea aleasă.

Cooptarea evaluatorilor în procedura de fuziuni și achiziții

Evaluarea este un element esențial în cadrul procedurilor premergătoare unei combinări de întreprinderi (fuziuni și achiziții).

Într-o prima etapă a unei fuziuni, fie că este prin absorbție sau prin contopire, este necesară reevaluarea elementelor patrimoniale ale societăților în cauza, realizată de către evaluatori cu calificare profesională adecvată.

Pe baza rezultatelor evaluării realizate anterior, se ajustează valoarea activelor și pasivelor societăților, se întocmesc bilanțurile contabile de fuziune și se determina activul net la fuziune.

Într-o a treia etapă a fuziunii prin absorbție, se determină aportul net, prin evaluarea globală a companiilor implicate.

Prin urmare, este important ca în echipa de pregătire a unei fuziuni sau achiziții să fie cooptați și evaluatori autorizați care înțeleg că o afacere este o entitate influențată direct de factorii economici externi, iar cunoașterea valorii afacerii înseamnă înțelegerea locului ocupat de aceasta în piață.

Publicat: http://www.business24.ro/companii/actionari/de-ce-trebuie-sa-stii-valoarea-reala-a-afacerii-tale-1593356

Vrei să citești mai multe articole?

Posibil să fii interesat de

Impozitare
Ce ar trebui să știe companiile despre impozitul pe clădiri
Citește mai mult
Blog
Cum măsurăm valoarea activelor?
Citește mai mult
Blog
Facilitați fiscale pentru capitaluri proprii pozitive!
Citește mai mult
Evaluare corectă pentru siguranță financiară