Evaluare corectă pentru siguranță financiară
Blog

Ce bunuri pot fi evaluate de un evaluator?

Postat de
Marius Sabo

Rolul evaluatorului autorizat este acela de a estima o valoare corectă, pentru un anumit bun, la o anumită dată, toate acestea concretizându-se într-un raport de evaluare. Dacă te-ai întrebat vreodată ce anume poate evalua un evaluator autorizat, răspunsul este: orice lucru/obiect căruia i se poate estima o valoare.

Astăzi vom discuta despre tipurile de bunuri pe care un evaluator le poate evalua, bineînțeles în funcție de calificările acestuia. Încă o dată vrem să subliniem faptul că evaluatorul nu estimează un preț, ci o valoare a unui bun (într-un articol precedent vei găsi mai multe detalii despre diferența dintre preț și valoare).

Bunurile pe care un evaluator le poate evalua se împart în mai multe categorii, după cum urmează:

proprietatea imobiliară (bunul imobil): case, apartamente, spații comerciale, spații industriale, spații de birouri etc.;

- bunurile mobile: mașini, echipamente, instalații, stocuri de materii prime, materiale, obiecte de inventar, mobilier, colecții etc.;

- întreprinderi, active necorporale și proprietăți generatoare de afaceri: pachetul integral de acțiuni sau părți sociale deținut în capitalul unei întreprinderi, precum și participații la întreprinderi, active necorporale (licențe, brevete de invenție, mărci și alte active necorporale identificabile și care pot să fie tranzacționate în mod individual); proprietăți generatoare de afaceri - hoteluri, moteluri, campinguri, policlinici și spitale  stații de benzină, restaurante, cafenele, cluburi, baruri, teatre și cinematografe;

- instrumentele financiare: orice contract care generează simultan un activ financiar al unei entități și o datorie financiară sau un instrument de capitaluri proprii al unei alte entități este reprezentat de un instrument financiar.

În funcție de tipul bunului și conform principiului competenței profesionale, evaluatorul trebuie să dețină următoarele specializări:

    • EPI – evaluări de bunuri imobile;

    • EI – evaluări de întreprinderi, de fond de comerț și alte active necorporale;

    • EBM – evaluări de bunuri mobile;

    • EIF – evaluări de acțiuni și alte instrumente financiare.

  Pe lângă cele menționate, există și specializarea VE corespunzătoare verificării de rapoarte de evaluare.

Echipa FairValue, cu o acoperire națională, este formată din evaluatori cu o experiență îndelungată în domeniu care au în portofoliu toate calificările mai sus menționate și evaluatori care sunt specializați doar pe câteva dintre categorii. Indiferent de tipul bunului sau complexitatea lucrării poți apela cu încredere la evaluatorii FairValue.

Fie că vorbim de garantare bancară ori de evaluarea de business, suntem gata să preluăm rapid orice solicitare.

FairValue este#rightwithyou.

Vrei să citești mai multe articole?

Posibil să fii interesat de

Impozitare
Ce ar trebui să știe companiile despre impozitul pe clădiri
Citește mai mult
Blog
Cum măsurăm valoarea activelor?
Citește mai mult
Blog
Facilitați fiscale pentru capitaluri proprii pozitive!
Citește mai mult
Evaluare corectă pentru siguranță financiară