Evaluare corectă pentru siguranță financiară
Blog

Capitalurile proprii ale unei companii

Postat de
Daniela Bahrim

Definit pe înțelesul tuturor, capitalul propriu al unei companii reprezintă sumele de bani cuvenite acționarilor, în situația în care sunt valorificate toate activele și achitate toate datoriile societății. În limbajul de specialitate, capitalul propriu mai este denumit și activ net.  În funcție de valorile activelor și datoriilor, capitalul propriu poate fi pozitiv (totalul activelor mai mare decât datoriile) sau negativ (în situația în care datoriile sunt mai mari decât suma activelor).

 

De ce contează nivelul capitalurilor proprii?

 

Capitalul propriu este principalul indicator al stării de sănatate financiară al companiei. Atunci când valoarea cumulată a activelor este mai mică decât cea a datoriilor înseamnă că firma se confruntă cu dificultăți financiare care, dacă nu se iau măsuri, se vor agrava în viitorul apropiat.

Un nivel scăzut al activului net indică faptul că entitatea nu dispune de putere financiară pentru a se dezvolta cu resurse proprii, are un grad ridicat de îndatorare și se află în situația în care nu își poate plăti creditorii, furnizorii, taxele sau salariații din surse proprii. Astfel, continuitatea activității economice a companiei este pusă sub semnul întrebării.

De asemenea, firmele cu capitaluri proprii pozitive sunt "bancabile", în sensul că băncile sunt atrase de astfel de potențiali clienți, având reticențe foarte mari la acordarea de finanțări unor companii supraîndatorate. Accesarea unor finanțări din fonduri europene poate fi realizată doar dacă firma aplicantă este profitabilă și are capitaluri pozitive.

Un aspect foarte important, care trebuie subliniat, este că firmele cu capitaluri proprii pozitive sunt cele care pot beneficia de facilități fiscale conform O.U.G. 153/2020.

 

Cum aflu ce capitaluri proprii are firma mea?

 

Situația capitalurilor proprii este prezentată în situațiile financiare anuale ale companiei, mai specific în bilanțul contabil. Aici sunt enumerate elementele care compun capitalurile proprii ale unei companii: capitalul social, primele de capital, rezervele din reevaluare, rezervele legale, profitul și pierderea reportată și rezultatul financiar al exercițiului. Rândul 46 din bilanț reprezintă totalul tuturor acestor elemente. În situația în care suma prezentată pe acest rând este pozitivă, înseamnă că valoarea activelor firmei este mai mare decât datoriile acumulate, deci capitalul propriu este pozitiv. Dacă situația este inversă, datoriile sunt mai mari, atunci capitalul propriu al companiei este negativ.

 

Cum se poate îmbunătăți situația capitalurilor proprii?

 

Există mai multe posibilități pentru aceasta:

 

  a) reducerea sumei dividendelor repartizate acționarilor. Astfel, o bună parte din rezultatul reportat din exercițiile financiare precedente ramâne la dispoziția companiei. Este o soluție pe termen scurt, dar nu este o opțiune viabilă pe termen mediu și lung, datorită faptului că scopul pentru care acționarii au investit în companie este tocmai obținerea de dividende;

  b) majorarea capitalului social, care se poate face în bani sau în natură. Această operațiune presupune aporturi noi de capital din partea acționarilor sau cooptarea altor persoane în companie, operațiune nu întotdeauna la îndemâna oricui;

  c) consitutuirea de rezerve, în perioadele în care firma înregistrează profit, dar aceasta presupune limitarea acordării de dividende acționarilor;

  d) reevaluarea activelor pentru înscrierea în situațiile financiare, dacă valoarea justă actualizată a activelor va crește în urma reevaluării, urmând a se constitui rezerve din reevaluare - parte componentă a capitalului propriu.

 

În concluzie, se cuvine subliniat faptul că o companie slab capitalizată dispune de resurse proprii insuficiente care să asigure continuitatea activității economice. În plus, are o capabilitate foarte restrânsă în atragerea unor finanțări din afara companiei. Reevaluarea activelor ar putea reprezenta o metodă eficientă de a îmbunătăți situația capitalurilor proprii.

Cu o experiență de peste 17 ani în domeniul evaluărilor, FairValue are o echipă puternică de experți în contabilitate, finanțe, active fixe și proprietate intelectuală. Cei peste 60 de evaluatori din întreaga țară, care alcătuiesc #fairvalueteam, sunt gata să răspundă prompt oricărei solicitări de evaluare din domeniul raportării financiare, indiferent de complexitatea acesteia și localizarea activelor pe teritoriul României.

Vrei să citești mai multe articole?

Posibil să fii interesat de

Impozitare
Ce ar trebui să știe companiile despre impozitul pe clădiri
Citește mai mult
Blog
Cum măsurăm valoarea activelor?
Citește mai mult
Blog
Facilitați fiscale pentru capitaluri proprii pozitive!
Citește mai mult
Evaluare corectă pentru siguranță financiară