Evaluare corectă pentru siguranță financiară
Companii

8 beneficii pentru care merită să-ți faci o evaluare profesionistă a afacerii

Postat de
Laurențiu Stan

Majoritatea proprietarilor de afaceri apelează la o evaluare a companiei doar pentru a acoperi o necesitate imediată: atunci când vor să vândă sau când unul dintre acționari dorește să iasă din afacere. Dar o evaluare profesionistă a afacerii poate fi foarte utilă chiar dacă nu urmează o vânzare de acțiuni sau părți sociale, pentru că furnizează proprietarilor acesteia indicii cu privire la valoarea actuală a companiei, determinată de factori precum: competiția pe piață, punctele forte față de competitori, oportunitățile viitoare, valoarea activelor sau valoarea beneficiilor previzionate a se înregistra în viitor.

Ce este o evaluare a afacerii și cine o poate face?

Evaluarea este definită în Standardele de evaluare a bunurilor ca un proces de estimare a valorii unui activ sau a unei datorii.
Valoarea unei întreprinderi, a unei afaceri, este valoarea totală a capitalurilor proprii plus valoarea creditelor sau a datoriilor purtătoare de dobânzi, minus orice numerar sau echivalente de numerar disponibile pentru a plăti acele datorii.

În România, conform legii, activitatea de evaluare poate fi desfăşurată de către orice persoană care are calitatea de evaluator autorizat, adică persoana care a dobândit această calitate după parcurgerea etapelor reglementate de lege.

Evaluarea unei companii poate fi realizată de către un evaluator autorizat care deține specializarea EI: Evaluări de întreprinderi, de fond de comerț și alte active necorporale. Misiunile de evaluare care implică și evaluarea activelor de tipul terenurilor, clădirilor sau echipamentelor tehnologice necesită cooptarea în echipă a unor evaluatori autorizați care dețin specializările EPI – Evaluări de bunuri imobile -, respectiv EBM – Evaluări de bunuri mobile.

Competența și experiența sunt aspecte importante care trebuie avute în vedere la alegerea evaluatorilor autorizați pentru evaluarea afacerii. Aceștia trebuie să cunoască bine atât metodologia de evaluare, cât și particularitățile domeniului de activitate al societății în cauză.

Câteva beneficii ale evaluării afacerii

O mai bună cunoaștere a activelor și datoriilor din patrimoniu

În situațiile financiare anuale sau semestriale, valoarea contabilă a activelor și a datoriilor poate fi diferită de valoarea lor de piață. Ca urmare, valoarea de piață a capitalurilor proprii ale societății poate fi diferită de cea specificată în bilanțul contabil. Astfel, acționarii sau asociații nu dețin o imagine clară și reală a valorii reale a afacerii pe care o dețin.

În cadrul unui raport de evaluare a afacerii, un capitol important poate fi reevaluarea activelor și datoriilor acesteia. Valoarea actuală a activelor este un indiciu important pentru o eventuală decizie a proprietarilor de a reinvesti o parte din profit pentru achiziția sau recondiționarea unor active, iar valoarea de piață a datoriilor poate influența decizia de refinanțare sau rescadențare a acestora. De asemenea, este posibil ca unele dintre activele deținute în patrimoniu să nu fie utile pentru desfășurarea activității curente a societății, iar vânzarea acestora să fie o alternativă mai bună decât utilizarea lor în continuare. Aceste active sunt identificate, de regulă, în urma analizei diagnostic, realizată în raportul de evaluare.

O imagine clară a situației financiare a companiei

Obiectivul fundamental al proprietarilor este creșterea valorii firmei, care semnifică creșterea averii acționarilor pentru societățile necotate și a cursului titlurilor pentru societățile cotate. Este evident că un asemenea obiectiv implică o rentabilitate superioară, dar în același timp și asigurarea lichidităților, a solvabilității, a echilibrului financiar. Toți acești indicatori, care oglindesc poziția financiară a companiei, sunt calculați și interpretați de către profesionistul în evaluarea afacerilor, în cadrul raportului de evaluare. Analiza financiară a companiei este pasul premergător aplicării metodologiei de evaluare, indiferent de abordarea aleasă.

Identificarea punctelor tari și a celor slabe, a oportunităților și a riscurilor

O evaluare bine făcută ajută proprietarul afacerii să înțeleagă punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și riscurile care pot influența evoluția afacerii. Odată cunoscute, aceste elemente oferă proprietarului afacerii posibilitatea de a accentua punctele tari și oportunitățile, precum și de a atenua punctele slabe și amenințările, cu mult înainte de începerea procesului de vânzare a afacerii, creând astfel toate premisele pentru a obține cel mai bun preț.

O radiografie detaliată a afacerii se poate realiza în cadrul analizei diagnostic, o etapă importantă în cadrul procesului de evaluare. Această analiză se poate extinde asupra situației juridice a companiei, asupra resurselor umane și a managementului, se analizează activitatea operațională și cea comercială, iar în cadrul diagnosticului financiar se analizează performanțele realizate de companie în ultimii trei-cinci ani și se identifică riscurile potențiale.

O referință cu privire la prețul de vânzare al afacerii

Dacă proprietarii afacerii intenționează să o vândă, este necesară cunoașterea valorii de piață a acesteia. Evaluarea poate fi realizată cu ceva vreme înainte de perioada în care se dorește vânzarea, proprietarii având astfel posibilitatea de a lua măsuri pentru creșterea valorii companiei în vederea obținerii unui preț mai bun. O evaluare profesionistă a afacerii este esențială pentru identificarea schimbărilor care trebuie făcute pentru a face o afacere mai atractivă pentru cumpărători.
Evaluarea poate fi utilă și potențialilor cumpărători ai unei afaceri. Rezultatul evaluării reprezintă un indicator fundamental, bazat pe informații de piață, care poate fi utilizat de către cumpărător în procesul de negociere a prețului cu vânzătorul afacerii.

Un element important în fuziuni și achiziții

Evaluarea este un element esențial în cadrul procedurilor premergătoare unei combinări de întreprinderi (fuziuni și achiziții). Într-o primă etapă a unei fuziuni, fie că este prin absorbție, fie prin contopire, este necesară reevaluarea elementelor patrimoniale ale societăților în cauză, realizată de către evaluatori cu calificare profesională adecvată. Pe baza rezultatelor evaluării realizate anterior, se ajustează valoarea activelor și pasivelor societăților, se întocmesc bilanțurile contabile de fuziune și se determină activul net la fuziune. Într-o a treia etapă a fuziunii prin absorbție, se determină aportul net, prin evaluarea globală a companiilor implicate. Este important, deci, ca în echipa de pregătire a unei fuziuni sau achiziții să fie cooptați și evaluatori autorizați calificați în evaluarea afacerilor.

Listarea companiei la bursă sau delistarea acesteia

În general, înainte de listarea la bursă a unei companii, se realizează o evaluare cu scopul de a estima valoarea de emisiune a acțiunilor acesteia. De asemenea, evaluarea unei companii listate la bursă se poate realiza la solicitarea unui investitor care dorește să înainteze o ofertă de preluare a acesteia sau poate fi solicitată pentru a determina prețul de răscumpărare a acțiunilor de la investitori, în cazul unei retrageri de la tranzacționarea pe bursă.

Rezolvarea unor dispute între acționari sau asociați

Atunci când doi sau mai mulți oameni devin parteneri într-o afacere, se gândesc în primul rând la cum să dezvolte compania și să o facă profitabilă, dar nu iau în calcul o eventuală separare, în viitor. Neînțelegeri sau diferențe de opinie pot apărea peste noapte și de nicăieri. În multe situații, o evaluare a afacerii este esențială pentru rezolvarea multor probleme, inclusiv a litigiilor dintre acționari, raportul de evaluare fiind o imagine clară și actuală a stării reale a companiei. De asemenea, în cazul în care unul dintre acționari dorește să iasă din afacere, ceilalți acționari au opțiunea de a cumpăra acțiunile acestuia, la valoarea de piață estimată în cadrul raportului de evaluare.

Un indicator util în determinarea unui nivel optim al îndatorării

Rentabilitatea investiției într-o afacere este influențată și de nivelul datoriei (sau a efectului de levier financiar). Folosirea unui anumit nivel de îndatorare în gestiunea financiară a companiei poate spori randamentul investițiilor și poate reduce riscul pentru proprietarul afacerii. O evaluare poate fi o resursă utilă pentru a determina utilizarea prudentă a capitalului împrumutat în finanțarea activității companiei.

În concluzie

Cu siguranță pot exista și alte utilizări ale evaluării companiei deținute. Ați petrecut multe ore, săptămâni, luni și ani, creând o afacere pe o piață competitivă. Vor fi momente de contracție și de extindere a afacerii. Dacă planificați o extindere a afacerii, cunoașterea valorii actuale este importantă, atât pentru investitori potențiali cât și pentru creditori.
Pentru cei care dețin și conduc o afacere de succes, a avea o idee clară asupra valorii acesteia reprezintă un avantaj competitiv și o bună practică. Afacerea este o entitate influențată direct de factorii economici externi, iar cunoașterea valorii afacerii înseamnă înțelegerea locului ocupat de aceasta în piață.

Vrei să citești mai multe articole?

Posibil să fii interesat de

Impozitare
Ce ar trebui să știe companiile despre impozitul pe clădiri
Citește mai mult
Blog
Cum măsurăm valoarea activelor?
Citește mai mult
Blog
Facilitați fiscale pentru capitaluri proprii pozitive!
Citește mai mult
Evaluare corectă pentru siguranță financiară